Động Vật Trợ Giúp trong Nhà

Fact Sheet
Updated: 1 year ago
Fair Housing

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng (FHA) bảo vệ người khuyết tật không bị đối xử khác với những người khác trong các tình huống liên quan đến vấn đề nhà ở. Theo FHA, người khuyết tật cũng có các quyền bổ sung, chẳng hạn như quyền yêu cầu điều chỉnh để có thể nuôi giữ động vật trợ giúp nếu nơi ở có chính sách “không nuôi thú cưng”.

(42 U.S.C. § 3601 và cộng sự. Xem thêm Đạo Luật Gia Cư Công Bằng của Utah tại Đạo Luật Utah Ann. § 57-21-1 và cộng sự. Các tầng lớp cư dân được bảo vệ theo luật liên bang bao gồm các khía cạnh chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình , tôn giáo và khuyết tật. Pháp luật Utah cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục, bản dạng giới và nguồn thu nhập).

Động Vật Trợ Giúp là gì?

FHA quy định rằng động vật trợ giúp là động vật giúp người khuyết tật đối phó với các vấn đề về thể chất và/hoặc cảm xúc. Động vật trợ giúp cũng được xem là công cụ để cho phép người khuyết tật sử dụng đầy đủ và tận hưởng nơi ở của họ. “Động vật trợ giúp” là một thuật ngữ bao trùm, có thể là động vật phục vụ, chó dẫn đường, động vật trợ giúp thính giác, động vật trị liệu và động vật trợ giúp tinh thần. Những động vật này không được xem là “thú cưng” và phải được bác sĩ hoặc chuyên gia kê đơn.

Ai Có Thể Yêu Cầu Động Vật Trợ Giúp?

Chỉ những người khuyết tật mới có quyền yêu cầu có động vật trợ giúp. Người khuyết tật phải cho thấy họ thực sự cần một động vật trợ giúp để có thể sử dụng và tận hưởng nơi ở của họ. Quý vị cũng phải xin phép chủ nhà trước khi đưa động vật trợ giúp vào nhà.

Các Quyền Của Chủ Nhà Khi Quý Vị Yêu Cầu Có Động Vật Trợ Giúp

Chủ nhà có thể yêu cầu xác minh rằng quý vị bị khuyết tật và cần động vật trợ giúp để sử dụng và tận hưởng nơi ở của quý vị. Chủ nhà có thể yêu cầu quý vị điền một biểu mẫu, hoặc chủ nhà cũng có thể chấp nhận ghi chú từ bác sĩ, nhà trị liệu hoặc chuyên gia khác, những người biết rõ tình trạng khuyết tật của quý vị. Theo FHA, chủ nhà KHÔNG được yêu cầu quý vị trả bất kỳ khoản tiền phí hoặc đặt cọc nào cho động vật trợ giúp.

Trách Nhiệm Của Quý Vị

Nếu quý vị có động vật trợ giúp, trách nhiệm của quý vị bao gồm:

  • đối xử tốt với con vật;
  • luôn luôn kiểm soát con vật;
  • đảm bảo rằng con vật cư xử tốt;
  • dọn dẹp sạch sẽ thức ăn/chất thải động vật;
  • thanh toán cho mọi thiệt hại do con vật gây ra;
  • tuân thủ pháp luật địa phương về động vật (có thể bao gồm việc xin giấy phép và/hoặc tiêm chủng).

Share

Languages