Yêu Cầu Về Thay Đổi và Điều Chỉnh

Fact Sheet
Updated: 1 year ago
Fair Housing

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng (FHA) bảo vệ người khuyết tật không bị đối xử khác với những người khác trong các tình huống liên quan đến vấn đề nhà ở. Theo FHA, người khuyết tật cũng có thêm quyền yêu cầu điều chỉnh hợp lý và sửa đổi hợp lý.

(42 U.S.C. § 3601 và cộng sự. Xem thêm Đạo Luật Gia Cư Công Bằng của Utah tại Đạo Luật Utah Ann. § 57-21-1 và cộng sự. Các tầng lớp cư dân được bảo vệ theo luật liên bang bao gồm các khía cạnh chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình , tôn giáo và khuyết tật. Pháp luật Utah cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục, bản dạng giới và nguồn thu nhập).

Điều Chỉnh Hợp Lý

Điều chỉnh hợp lý là những thay đổi về quy tắc, chính sách hoặc dịch vụ cho phép người khuyết tật sử dụng và tận hưởng ngôi nhà của họ giống như bất kỳ người nào khác. Nếu quý vị yêu cầu thay đổi, và thay đổi đó là hợp lý, chủ nhà nên cho phép quý vị làm điều đó. Ví dụ về các điều chỉnh hợp lý bao gồm:

  • Thay đổi chính sách “không cho phép vật nuôi” để cho phép động vật hỗ trợ cho người bị bệnh tâm thần.
  • Đưa ra các thông báo bằng giấy in khổ lớn cho những người khiếm thị hoặc có thị lực kém.
  • Cung cấp cho người sử dụng xe lăn chỗ đậu xe được chỉ định ngay cả khi chủ nhà không có quy định về “chỗ đậu xe được chỉ định”.

Sửa Đổi Hợp Lý

Sửa đổi hợp lý là những thay đổi vật lý được thực hiện đối với cấu trúc của căn hộ và/hoặc các khu vực chung. Một số ví dụ về các sửa đổi hợp lý là:

  • Hạ thấp tủ, công tắc đèn và bộ điều nhiệt tới độ cao mà người ngồi trên xe lăn có thể sử dụng được.
  • Lắp đặt các thanh vịn trong phòng tắm trong trường hợp có người hạn chế về khả năng vận động.
  • Mở rộng cửa ra vào để người ngồi trên xe lăn sử dụng.
  • Lắp đặt các phần đường dốc trước một chỗ đậu xe có thể tiếp cận được.

Có thể yêu cầu các sửa đổi hợp lý cho các khu vực chung của tòa nhà, tức là tiền sảnh, lối vào chính, hoặc phòng giặt là, cũng như các căn hộ riêng lẻ. Nếu quý vị yêu cầu sửa đổi, quý vị sẽ phải trả tiền cho các thay đổi trong hầu hết các tình huống.

Cung Cấp Điều Chỉnh/Sửa Đổi

Theo FHA, chủ nhà phải cho phép điều chỉnh hoặc sửa đổi để giúp người khuyết tật sử dụng và tận hưởng ngôi nhà của họ và/hoặc các khu vực chung. Quý vị phải được chủ nhà cho phép trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với ngôi nhà của quý vị hoặc khu vực chung, hoặc nếu quý vị muốn được áp dụng ngoại lệ đối với một quy tắc hoặc chính sách.

Share

Languages