Yêu Cầu Thay Đổi Chính Sách Vật Nuôi của Chủ Nhà

Fact Sheet
Updated: 1 year ago
Fair Housing

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng (FHA) bảo vệ những người trong các nhóm được bảo vệ không bị đối xử khác biệt với những người khác trong các tình huống liên quan đến nhà ở. Theo FHA, người khuyết tật có quyền yêu cầu thay đổi các quy định áp dụng cho khu nhà ở của họ, chẳng hạn như chính sách về vật nuôi.

(42 U.S.C. § 3601 và cộng sự. Xem thêm Đạo Luật Gia Cư Công Bằng của Utah tại Đạo Luật Utah Ann. § 57-21-1 và cộng sự. Các tầng lớp cư dân được bảo vệ theo luật liên bang bao gồm các khía cạnh chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình , tôn giáo và khuyết tật. Pháp luật Utah cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục, bản dạng giới và nguồn thu nhập).

Khuyết tật theo FHA nghĩa là gì

Theo FHA, một người là người khuyết tật nếu họ:

 • Có khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống, trong đó có thể bao gồm nhìn, nghe, đi lại, thở, học, nói, chăm sóc bản thân hoặc thực hiện các công việc chân tay;
 • Được coi là có khiếm khuyết như vậy; và
 • Có hồ sơ về tình trạng khiếm khuyết này.

FHA được áp dụng, nhưng không chỉ giới hạn ở…

 • Hiệp Hội Chủ Sở Hữu Nhà (HOA)
 • Tổ hợp căn hộ bao gồm từ 4 căn hộ trở lên
 • Chung cư, hợp tác xã và chia sẻ nghỉ dưỡng
 • Nhà trú ẩn khẩn cấp
 • Nhà di động và khu vực đậu xe mooc
 • Cơ sở hỗ trợ dân cư thuộc sở hữu nhà nước hoặc được trợ cấp
 • Cho thuê nhà trong đó chủ nhà sử dụng đại lý bất động sản hoặc công ty quản lý để quản lý chỗ thuê.

Điều Chỉnh Hợp Lý

Điều chỉnh hợp lý là những thay đổi về quy tắc, chính sách hoặc dịch vụ cho phép người khuyết tật sử dụng và tận hưởng ngôi nhà của họ như bất kỳ người nào khác. Nếu quý vị yêu cầu thay đổi, và thay đổi đó là hợp lý, chủ nhà nên cho phép quý vị làm điều đó. Một ví dụ về điều chỉnh hợp lý là:

 • Thay đổi chính sách “không cho phép vật nuôi” để cho phép động vật hỗ trợ cho người bị bệnh tâm thần.

Động Vật Trợ Giúp là gì?

FHA quy định rằng động vật trợ giúp là động vật giúp người khuyết tật đối phó với các vấn đề về thể chất và/hoặc cảm xúc. Động vật trợ giúp cũng được xem là công cụ để cho phép người khuyết tật sử dụng đầy đủ và tận hưởng nơi ở của họ. “Động vật trợ giúp” là một thuật ngữ bao trùm, có thể là động vật phục vụ, chó dẫn đường, động vật trợ giúp thính giác, động vật trị liệu và động vật trợ giúp tinh thần. Những động vật này không được xem là “thú cưng” và phải được bác sĩ hoặc chuyên gia kê đơn.

Động Vật Trợ Giúp là gì?

Theo FHA, chủ nhà không được yêu cầu quý vị trả bất kỳ khoản đặt cọc hoặc lệ phí nào cho động vật hỗ trợ.

Trách Nhiệm Của Quý Vị

Nếu quý vị có động vật trợ giúp, trách nhiệm của quý vị bao gồm:

 • đối xử tốt với con vật;
 • luôn luôn kiểm soát con vật;
 • đảm bảo rằng con vật cư xử tốt;
 • dọn dẹp sạch sẽ thức ăn/chất thải động vật;
 • thanh toán cho mọi thiệt hại do con vật gây ra;
 • tuân thủ pháp luật địa phương về động vật (có thể bao gồm việc xin giấy phép và/hoặc tiêm chủng).

Chủ nhà có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tình trạng khuyết tật của quý vị

Chủ nhà của quý vị có thể yêu cầu thêm thông tin từ bác sĩ, chuyên gia trị liệu hoặc chuyên gia khác, những người biết về tình trạng khuyết tật của quý vị và có thể:

 • giải thích mức độ ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật đối với cuộc sống của quý vị;
 • giải thích mối quan hệ giữa tình trạng khuyết tật của quý vị và nhu cầu sửa đổi theo yêu cầu;
 • giải thích lý do tại sao quý vị cần thay đổi đối với chỗ ở của mình.

Quý vị có thể tham khảo ý kiến của luật sư để biết cần cung cấp loại thông tin nào cho chủ nhà.

Share

Languages