Quyền Nhà Ở Công Bằng cho Người Khuyết Tật

Fact Sheet
Updated: 1 year ago
Fair Housing

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng (FHA) bảo vệ những người trong các nhóm được bảo vệ không bị đối xử khác biệt với những người khác trong các tình huống liên quan đến nhà ở. Theo FHA, người khuyết tật có quyền yêu cầu thay đổi các quy định áp dụng cho khu nhà ở của họ, chẳng hạn như chính sách về vật nuôi.

(42 U.S.C. § 3601 và cộng sự. Xem thêm Đạo Luật Gia Cư Công Bằng của Utah tại Đạo Luật Utah Ann. § 57-21-1 và cộng sự. Các tầng lớp cư dân được bảo vệ theo luật liên bang bao gồm các khía cạnh chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình , tôn giáo và khuyết tật. Pháp luật Utah cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục, bản dạng giới và nguồn thu nhập).

Điều Chỉnh Hợp Lý

Điều chỉnh hợp lý là những thay đổi về quy tắc, chính sách hoặc dịch vụ cho phép người khuyết tật sử dụng và tận hưởng ngôi nhà của họ giống như bất kỳ người nào khác. Nếu quý vị yêu cầu thay đổi, và thay đổi đó là hợp lý, chủ nhà nên cho phép quý vị làm điều đó. Ví dụ về các điều chỉnh hợp lý bao gồm:

 • Thay đổi chính sách “không cho phép vật nuôi” để cho phép động vật hỗ trợ cho người bị bệnh tâm thần.
 • Đưa ra các thông báo bằng giấy in khổ lớn cho những người khiếm thị hoặc có thị lực kém.
 • Cung cấp cho người sử dụng xe lăn chỗ đậu xe được chỉ định ngay cả khi chủ nhà không có quy định về “chỗ đậu xe được chỉ định”.

Sửa Đổi Hợp Lý

Sửa đổi hợp lý là những thay đổi vật lý được thực hiện đối với cấu trúc của căn hộ và/hoặc các khu vực chung. Một số ví dụ về các sửa đổi hợp lý là:

 • Hạ thấp tủ, công tắc đèn và bộ điều nhiệt tới độ cao mà người ngồi trên xe lăn có thể sử dụng được.
 • Lắp đặt các thanh vịn trong phòng tắm trong trường hợp có người hạn chế về khả năng vận động.
 • Mở rộng cửa ra vào để người ngồi trên xe lăn sử dụng.
 • Lắp đặt các phần đường dốc trước một chỗ đậu xe có thể tiếp cận được.

Có thể yêu cầu các sửa đổi hợp lý cho các khu vực chung của tòa nhà, tức là tiền sảnh, lối vào chính, hoặc phòng giặt là, cũng như các căn hộ riêng lẻ. Nếu quý vị yêu cầu sửa đổi, quý vị sẽ phải trả tiền cho các thay đổi trong hầu hết các tình huống.

Cung Cấp Điều Chỉnh/Sửa Đổi

Theo FHA, chủ nhà phải cho phép điều chỉnh hoặc sửa đổi để giúp người khuyết tật sử dụng và tận hưởng ngôi nhà của họ và/hoặc các khu vực chung. Quý vị phải được chủ nhà cho phép trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với ngôi nhà của quý vị hoặc khu vực chung, hoặc nếu quý vị muốn được áp dụng ngoại lệ đối với một quy tắc hoặc chính sách.

Chủ nhà có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tình trạng khuyết

Chủ nhà của quý vị có thể yêu cầu thêm thông tin từ bác sĩ, chuyên gia trị liệu hoặc chuyên gia khác, những người biết về tình trạng khuyết tật của quý vị và có thể:

 • giải thích mức độ ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật đối với cuộc sống của quý vị;
 • giải thích mối quan hệ giữa tình trạng khuyết tật của quý vị và nhu cầu sửa đổi theo yêu cầu;
 • giải thích lý do tại sao quý vị cần thay đổi đối với chỗ ở của mình.

Quý vị có thể tham khảo ý kiến luật sư để biết cần cung cấp loại thông tin nào cho chủ nhà.

Khuyết tật theo FHA nghĩa là gì

Theo FHA, một người là người khuyết tật nếu họ:

 • Có khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống, trong đó có thể bao gồm nhìn, nghe, đi lại, thở, học, nói, chăm sóc bản thân hoặc thực hiện các công việc chân tay;
 • Được coi là có khiếm khuyết như vậy; và
 • Có hồ sơ về tình trạng khiếm khuyết này.

FHA được áp dụng, nhưng không chỉ giới hạn ở…

 • Hiệp Hội Chủ Sở Hữu Nhà (HOA)
 • Tổ hợp căn hộ bao gồm từ 4 căn hộ trở lên
 • Chung cư, hợp tác xã và chia sẻ nghỉ dưỡng
 • Nhà trú ẩn khẩn cấp
 • Nhà di động và khu vực đậu xe mooc
 • Cơ sở hỗ trợ dân cư thuộc sở hữu nhà nước hoặc được trợ cấp
 • Cho thuê nhà trong đó chủ nhà sử dụng đại lý bất động sản hoặc công ty quản lý để quản lý chỗ thuê.

Share

Languages