Yêu Cầu Thay Đổi Các Quy Tắc Của Chủ Nhà

Fact Sheet
Updated: 1 year ago
Fair Housing

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng (FHA) bảo vệ những người thuộc các nhóm được bảo vệ không bị đối xử khác biệt với những nhóm khác trong các tình huống liên quan đến nhà ở. Theo FHA, người khuyết tật có quyền yêu cầu thay đổi các quy định áp dụng cho khu nhà ở của họ, chẳng hạn như chính sách về vật nuôi.

(42 U.S.C. § 3601 và cộng sự. Xem thêm Đạo Luật Gia Cư Công Bằng của Utah tại Đạo Luật Utah Ann. § 57-21-1 và cộng sự. Các tầng lớp cư dân được bảo vệ theo luật liên bang bao gồm các khía cạnh chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình , tôn giáo và khuyết tật. Pháp luật Utah cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục, bản dạng giới và nguồn thu nhập).

Khuyết tật theo FHA nghĩa là gì

Theo FHA, một người là người khuyết tật nếu họ:

 • Có khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống, trong đó có thể bao gồm nhìn, nghe, đi lại, thở, học, nói, chăm sóc bản thân hoặc thực hiện các công việc chân tay;
 • Được coi là có khiếm khuyết như vậy; và
 • Có hồ sơ về tình trạng khiếm khuyết này.

FHA được áp dụng, nhưng không chỉ giới hạn ở…

 • Hiệp Hội Chủ Sở Hữu Nhà (HOA)
 • Tổ hợp căn hộ bao gồm từ 4 căn hộ trở lên
 • Chung cư, hợp tác xã và chia sẻ nghỉ dưỡng
 • Nhà trú ẩn khẩn cấp 
 • Nhà di động và khu vực đậu xe mooc 
 • Cơ sở hỗ trợ dân cư thuộc sở hữu nhà nước hoặc được trợ cấp 
 • Cho thuê nhà trong đó chủ nhà sử dụng đại lý bất động sản hoặc công ty quản lý để quản lý chỗ thuê.

Sửa Đổi Hợp Lý

Sửa đổi hợp lý là những thay đổi vật lý được thực hiện đối với cấu trúc của căn hộ và/hoặc các khu vực chung. Một số ví dụ về các sửa đổi hợp lý là:

 • Hạ thấp tủ, công tắc đèn và bộ điều nhiệt tới độ cao mà người ngồi trên xe lăn có thể sử dụng được.
 • Lắp đặt các thanh vịn trong phòng tắm trong trường hợp có người hạn chế về khả năng vận động.
 • Mở rộng cửa ra vào để người ngồi trên xe lăn sử dụng.
 • Lắp đặt các phần đường dốc trước một chỗ đậu xe có thể tiếp cận được.

Có thể yêu cầu các sửa đổi hợp lý cho các khu vực chung của tòa nhà, tức là tiền sảnh, lối vào chính, hoặc phòng giặt là, cũng như các căn hộ riêng lẻ.

Cung Cấp các Sửa Đổi Hợp Lý

Theo FHA, chủ nhà phải cho phép thay đổi hợp lý đối với chỗ ở để giúp người khuyết tật sử dụng và tận hưởng ngôi nhà của họ và/hoặc các khu vực chung theo FHA. Quý vị phải được chủ nhà cho phép trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với ngôi nhà của quý vị hoặc khu vực chung.

Trong hầu hết các trường hợp, quý vị sẽ phải tự thanh toán cho những thay đổi theo yêu cầu. Đôi khi, chủ nhà sẽ phải thanh toán. Để biết những hạng mục quý vị phải thanh toán, hãy hỏi ý kiến của luật sư từ Chương Trình Nhà Ở Công Bằng tại DLC. Nếu quý vị thuê chỗ ở và quyết định chuyển đi sau khi thay đổi, chủ nhà có thể yêu cầu quý vị sắp xếp mọi thứ lại như cũ. Quý vị cũng có thể được yêu cầu để dành tiền để tiến hành việc này. Một lần nữa, hãy kiểm tra với luật sư của DLC để nắm rõ trách nhiệm của quý vị.

Chủ nhà có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tình trạng khuyết tật của quý vị

Chủ nhà của quý vị có thể yêu cầu thêm thông tin từ bác sĩ, chuyên gia trị liệu hoặc chuyên gia khác, những người biết về tình trạng khuyết tật của quý vị và có thể:

 • giải thích mức độ ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật đối với cuộc sống của quý vị;
 • giải thích mối quan hệ giữa tình trạng khuyết tật của quý vị và nhu cầu sửa đổi theo yêu cầu;
 • giải thích lý do tại sao quý vị cần thay đổi đối với chỗ ở của mình.

Quý vị có thể tham khảo ý kiến luật sư để biết cần cung cấp loại thông tin nào cho chủ nhà.

Share

Languages