Nghĩa Vụ Của Chủ Nhà theo Đạo Luật Gia Cư Công Bằng

Fact Sheet
Updated: 1 year ago
Fair Housing

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng

Đạo Luật Gia Cư Công Bằng (FHA) bảo vệ những người trong các nhóm được bảo vệ không bị đối xử khác biệt với những người khác trong các tình huống liên quan đến nhà ở. Theo FHA, người khuyết tật có quyền yêu cầu thay đổi đối với nơi cư trú của họ.

(42 U.S.C. § 3601 và cộng sự. Xem thêm Đạo Luật Gia Cư Công Bằng của Utah tại Đạo Luật Utah Ann. § 57-21-1 và cộng sự. Các tầng lớp cư dân được bảo vệ theo luật liên bang bao gồm các khía cạnh chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình , tôn giáo và khuyết tật. Luật Utah cũng cấm các hành vi phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, và nguồn thu nhập).

Khuyết tật theo FHA nghĩa là gì

Theo FHA, một người là người khuyết tật nếu họ:

 • Có khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống, trong đó có thể bao gồm nhìn, nghe, đi lại, thở, học, nói, chăm sóc bản thân hoặc thực hiện các công việc chân tay;
 • Được coi là có khiếm khuyết như vậy; và
 • Có hồ sơ về tình trạng khiếm khuyết này.

FHA được áp dụng, nhưng không chỉ giới hạn ở…

 • Hiệp Hội Chủ Sở Hữu Nhà (HOA)
 • Tổ hợp căn hộ bao gồm từ 4 căn hộ trở lên
 • Chung cư, hợp tác xã và chia sẻ nghỉ dưỡng
 • Nhà trú ẩn khẩn cấp
 • Nhà di động và khu vực đậu xe mooc
 • Cơ sở hỗ trợ dân cư thuộc sở hữu nhà nước hoặc được trợ cấp
 • Cho thuê nhà trong đó chủ nhà sử dụng đại lý bất động sản hoặc công ty quản lý để quản lý chỗ thuê.

Điều Chỉnh Hợp Lý

Điều chỉnh hợp lý là những thay đổi về quy tắc, chính sách hoặc dịch vụ cho phép người khuyết tật sử dụng và tận hưởng ngôi nhà của họ giống như bất kỳ người nào khác. Nếu quý vị yêu cầu thay đổi, và thay đổi đó là hợp lý, chủ nhà nên cho phép quý vị làm điều đó. Ví dụ về các điều chỉnh hợp lý bao gồm:

 • Thay đổi chính sách “không cho phép vật nuôi” để cho phép động vật hỗ trợ cho người bị bệnh tâm thần.
 • Đưa ra các thông báo bằng giấy in khổ lớn cho những người khiếm thị hoặc có thị lực kém.
 • Cung cấp cho người sử dụng xe lăn chỗ đậu xe được chỉ định ngay cả khi chủ nhà không có quy định về “chỗ đậu xe được chỉ định”.

Quyền của Chủ Nhà theo FHA

Người cung cấp nhà ở, hoặc chủ nhà, cũng có các quyền theo FHA. Nếu người thuê nhà yêu cầu chủ nhà thực hiện một thay đổi rất khó hoặc tốn kém để tiến hành, chủ nhà có thể từ chối điều chỉnh theo yêu cầu. Nếu điều này xảy ra, chủ nhà và người thuê nhà nên cố gắng thỏa hiệp nếu có thể. Nếu đạt được thỏa hiệp mà cả hai bên đều chấp nhận thì có thể cho phép cả hai bên tránh chi phí phát sinh cũng như sự bất tiện khi phải tiến hành kiện tụng hoặc khiếu nại hành chính. Thỏa hiệp thông qua thương lượng thường là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề về nhà ở công bằng.

Chủ nhà có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tình trạng khuyết tật của quý vị

Khi xem xét yêu cầu về điều chỉnh hợp lý, chủ nhà có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin từ bác sĩ, nhà trị liệu hoặc chuyên gia khác của người thuê nhà, những người biết về tình trạng khuyết tật của người thuê nhà và có thể:

 • giải thích mức độ ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật đến cuộc sống của người thuê nhà;
 • giải thích mối quan hệ giữa tình trạng khuyết tật của người thuê nhà và nhu cầu điều chỉnh theo yêu cầu;
 • giải thích lý do tại sao người thuê nhà cần thay đổi các quy tắc/chính sách để có cơ hội bình đẳng trong việc sử dụng và tận hưởng chỗ ở.

Cần nhớ rằng yêu cầu về điều chỉnh hợp lý không nhất thiết phải được thực hiện trên bất kỳ biểu mẫu cụ thể nào. Ví dụ, người thuê nhà có thể sử dụng mẫu đơn do chủ nhà chuẩn bị, nhưng không bắt buộc phải sử dụng mẫu này. Chủ nhà cũng cần biết rằng họ không thể yêu cầu người thuê nhà thực hiện giải phóng khỏi Đạo Luật Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Bảo Hiểm Y Tế chung (HIPPA) như một phần của yêu cầu về điều chỉnh hợp lý.

Nếu người thuê nhà cung cấp cho chủ nhà thư của bác sĩ hoặc đơn thuốc liên quan đến điều chỉnh hợp lý, chủ nhà có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế để nhằm mục đích có được thông tin cần thiết để xác định rằng yêu cầu đó là chính xác (ví dụ: bác sĩ có tên trong thư đã thực sự viết thư).

Share

Languages